nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?
04 February 2020

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Werkgever en werknemer hebben middels een artikel 96 Rv procedure aan de kantonrechter gevraagd of een eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent is. Voor de berekening van de t...
Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen
28 January 2020

Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen

Vorige maand schreven we over het onbillijk zwaar drukken van een relatiebeding. In dit nieuwsbericht leest u hoe het anders kan uitpakken, zoals bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. In deze zaak gi...
Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet
24 January 2020

Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

In geval een langdurige zieke werknemer geen re-integratieverplichtingen zijn opgelegd, is deze tot aan het tijdstip dat de wettelijke vakantiedagen vervallen, redelijkerwijs niet in staat geweest om ...
Geen ontslag op staande voet bij aangetroffen, niet afgerekende goederen
22 January 2020

Geen ontslag op staande voet bij aangetroffen, niet afgerekende goederen

Het blijft, zeker ook onder de WAB, lastig om te beoordelen wanneer een ontslag op staande voet nu wel of niet gestand houdt. Zo ook in de kwestie die het Gerechtshof te Den Haag kreeg voorgelegd, ...
Geen ontbinding na eerdere berisping
22 January 2020

Geen ontbinding na eerdere berisping

Soms kom je ze nog tegen, die gevallen waarbij een werkgever probeert een werknemer tweemaal te straffen voor eenzelfde “vergrijp”. In dit geval was het een ziekenhuis dat nul op rekest kr...
Relatiebeding drukt onbillijk zwaar
30 December 2019

Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

Een relatiebeding kan onder bepaalde voorwaarden worden overeengekomen. Zo moet een relatiebeding schriftelijk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en indien er sprake is van een arbeidsovereenk...
Radiostilte: werkgever praat en moet betalen
28 December 2019

Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt dient binnen 6 weken door een bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse te worden opgesteld. Deze probleemanalyse moet ook een advies bevatten over de wijze w...
Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst
21 December 2019

Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

Vaak is het onduidelijk of een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als hangende een lopende arbeidsovereenkomst de arbeidsomvang (aantal werkuren) wordt aangepast. De rechtbank te Maastricht h...
Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband
20 December 2019

Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november jl. waarin bepaald werd dat een werkgever – kort gezegd – verplicht is mee te werken aan een beëindiging van een slapend dienstverband indien...
Einde aan de slapende dienstverbanden
28 November 2019

Einde aan de slapende dienstverbanden

Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad gevraagd of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen