nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding
16 August 2019

Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding

Het slapend dienstverband is niet nieuw, echter heeft het de laatste tijd veel aandacht gekregen. Er zijn tot op heden weinig zaken waar de rechter de werkgever heeft verplicht om de arbeidsovereenkom...
Ziek, maar ergens ander aan de slag…
31 July 2019

Ziek, maar ergens ander aan de slag…

Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Vanaf dat moment zullen werkgever eén werknemer gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidso...
Gevolgen van een nietige proeftijd
29 July 2019

Gevolgen van een nietige proeftijd

Maaike schreef eerder al over de proeftijd. Wat gebeurt er als er een proeftijd in strijd met de wet wordt afgesproken en er afspraken zijn gemaakt die afhankelijk zijn van die proeftijd? De proeftijd...
Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer
26 July 2019

Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer

Wanneer een werknemer een studie op kosten van werkgever gaat volgen, kunnen partijen een studiekostenovereenkomst afspreken. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over wanneer de studie wordt ...
Tegenvallende cijfers, reorganisatie?
25 July 2019

Tegenvallende cijfers, reorganisatie?

Een reorganisatie kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om een onderneming gezond te kunnen laten voortbestaan. De financiële positie van een bedrijf kan een reden zijn voor het ontslag van een of...
Referenties en eigen onderzoek naar sollicitanten
28 June 2019

Referenties en eigen onderzoek naar sollicitanten

Eerder schreef Maarten een artikel over de privacyregels tijdens een sollicitatieprocedure. Hierin kwam onder andere aan bod wat de bewaartermijnen zijn van de verstrekte gegevens van sollicitanten. M...
Vrijwilliger of werknemer?
28 June 2019

Vrijwilliger of werknemer?

In de nieuwe NOVO YouTube film beantwoordt Maarten de vraag "Wanneer is iemand werknemer of vrijwilliger?"
Extra aanwijzingen bij disfunctioneren
25 June 2019

Extra aanwijzingen bij disfunctioneren

De Hoge Raad vult de aanwijzingen voor een ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren (d-grond) aan. Er moet gekeken worden naar de omstandigheden van het geval waaronder de a...
Verschil managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst
14 June 2019

Verschil managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Een managementovereenkomst kan worden gezien als een overeenkomst van opdracht. Een persoon of bedrijf verricht werkzaamheden voor - maar niet onder gezag van - een andere persoon of bedrijf tegen een...
Relaties op de werkvloer
07 June 2019

Relaties op de werkvloer

Relaties op de werkvloer Relaties op de werkvloer zorgen in bepaalde functies voor belangenverstrengeling en ongewenste situaties. Onderstaande zaak is er een voorbeeld van, waarbij man en vrouw bi...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen