nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Wijzigingen per 1 januari 2020: contracten voor bepaalde tijd
02 October 2019

Wijzigingen per 1 januari 2020: contracten voor bepaalde tijd

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Maaike over de wijzigingen per 1 januari 2020 voor contracten voor bepaalde tijd.       Veel kijk- en luisterplezier!
Een blote ontkenning is niet voldoende…
30 September 2019

Een blote ontkenning is niet voldoende…

Werknemer is op 1 maart 2018 in dienst getreden bij werkgever als sociaal werker. Op 17 juni 2019 heeft werkgever mondeling aan werknemer meegedeeld dat twee cliënten een klacht hadden ingediend ov...
Slapende dienstverbanden
19 September 2019

Slapende dienstverbanden

Op 10 april heeft de rechtbank Limburg zogenoemde aan de Hoge Raad gevraagd of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel v...
Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden
04 September 2019

Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden

Een kantonrechter onderzoekt bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek onder andere of er sprake is van een opzegverbod. In dit geval is werknemer arbeidsongeschikt wegens ziekte. Omdat de ziekte ...
Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…
30 August 2019

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opze...
Inname van bedrijfseigendommen
30 August 2019

Inname van bedrijfseigendommen

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing.
Nadere eisen aan een studiekostenbeding
27 August 2019

Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Het studiekostenbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer dat werknemer binnen een bepaalde periode studiekosten die de werkgever heeft betaald, of het loon dat de werkgever heeft doorbetaa...
Vingerscanautorisatiesysteem Manfield niet AVG-proof
23 August 2019

Vingerscanautorisatiesysteem Manfield niet AVG-proof

Op 12 augustus heeft de Rechtbank te Amsterdam een bijzondere zaak gewezen waarin werkneemster en werkgever samen de Amsterdamse rechter verzochten om een beslissing te nemen over een vingerscanautori...
Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding
16 August 2019

Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding

Het slapend dienstverband is niet nieuw, echter heeft het de laatste tijd veel aandacht gekregen. Er zijn tot op heden weinig zaken waar de rechter de werkgever heeft verplicht om de arbeidsovereenkom...
Ziek, maar ergens ander aan de slag…
31 July 2019

Ziek, maar ergens ander aan de slag…

Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Vanaf dat moment zullen werkgever eén werknemer gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidso...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen