nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Wanneer is een demotie gerechtvaardigd?
12 March 2019

Wanneer is een demotie gerechtvaardigd?

Demotie betekent van een hogere functie naar een lagere functie gaan. Vaak betekent dit dan ook een verlaging in salaris en verantwoordelijkheid. Mag dit zomaar in het arbeidsrecht? En zo ja, in welke...
Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG
06 March 2019

Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG

In de AVG worden helaas geen concrete bewaartermijnen genoemd voor het bewaren van werknemersgegevens. Er wordt alleen een richtlijn gegeven: je mag gegevens niet langer bewaren dan “noodzakelij...
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie
04 March 2019

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW. De kantonrechter is van oordeel dat werkneemster de verplichtingen vanaf 14 november 2018 niet is nagekomen (artikel 660a lid 1 sub a ...
RVU
28 February 2019

RVU

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de regelingen voor vervroegd uittreden.
Verandering rechtspositie ambtenaren; voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht
27 February 2019

Verandering rechtspositie ambtenaren; voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht

Op 1 januari 2020 treedt – vermoedelijk – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijf...
Zwanger? ‘Dat maakt het wel anders’
26 February 2019

Zwanger? ‘Dat maakt het wel anders’

Een opgenomen telefoongesprek waarin werkgever duidelijk maakt dat sollicitante wel was aangenomen als zij niet zwanger was geweest, is doorslaggevend om aan te nemen dat werkgever sollicitante heeft ...
Wanneer heeft iemand recht op een vast contract?
21 February 2019

Wanneer heeft iemand recht op een vast contract?

Tegenwoordig werken veel werknemers graag op basis van een flexibel contract, als ZZP’er of laten werknemers een thuiswerkdag in hun contracten opnemen. Toch zijn er nog veel werknemers die graa...
All-in salaris, niet altijd “all-in”
14 February 2019

All-in salaris, niet altijd “all-in”

Regelmatig krijgen we de vraag of we een arbeidsovereenkomst kunnen opstellen waarin een salaris inclusief vakantiegeld en vakantiedagen wordt overeengekomen. Meestal gaat het om oproepcontracten waar...
De Wab
12 February 2019

De Wab

Eind 2018 diende Minister Koolmees een wetsvoorstel in tot verandering van het huidig geldend ontslag- en arbeidsrecht. De huidige Wet Werk en Zekerheid zou plaats moeten maken voor de Wet arbeidsmark...
De Proeftijd
07 February 2019

De Proeftijd

De voorgestelde proeftijd van 5 maanden is van de baan. Dat werd duidelijk in het Tweede Kamer debat van 31 januari 2019 over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). (Zie ook ‘Nieuws ...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen