nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Belediging en bedreiging door werknemer
30 March 2020

Belediging en bedreiging door werknemer

Onlangs oordeelde de rechtbank Utrecht of een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen. Ontslag op staande voet kan gegeven worden op het moment dat een werknemer zich dusdanig ge...
Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk
30 March 2020

Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk

In een uitspraak van de rechtbank te Zutphen wordt beslist dat na een langdurige periode van vrijstelling van werk met behoud van loon géén aanspraak meer kan worden gemaakt op uitbetaling van de niet...
Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan
30 March 2020

Wederom een uitspraak waarbij geen succesvol beroep op de i-grond is gedaan

In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de eerste (gepubliceerde) uitspraak bekend was waarbij een verzoek om ontbinding op grond van de i-grond werd afgewezen. Ook deze maand maart zijn er ver...
Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan
10 March 2020

Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

Na 31 jaar heeft werkneemster volgens de geldende toekenningscriteria van werkgever geen recht meer op een leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de eenzi...
Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken
25 February 2020

Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag zullen werkgever én werknemer ...
Eerste i-grond verzoek afgewezen
25 February 2020

Eerste i-grond verzoek afgewezen

De rechtbank te Alkmaar had de eer de eerste (gepubliceerde) cumulatiebeschikking te mogen geven en heeft het verzoek afgewezen! Duidelijk wordt dat het lukraak prijsschieten geen gestand houdt, maar ...
 Overgang van Onderneming?
25 February 2020

Overgang van Onderneming?

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch had begin deze maand de eer om te oordelen over de vraag of er sprake was van Overgang van Onderneming in geval de activa van een leasemaatschappij van zoonli...
Uber aansprakelijk voor burn-out?
25 February 2020

Uber aansprakelijk voor burn-out?

In een zaak die een medewerkster tegen Uber aanspande stond (onder andere) de vraag centraal of Uber al dan niet aansprakelijk was voor de burn-out van de medewerkster als gevolg van een te hoge werkd...
Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?
04 February 2020

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Werkgever en werknemer hebben middels een artikel 96 Rv procedure aan de kantonrechter gevraagd of een eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent is. Voor de berekening van de t...
Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen
28 January 2020

Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen

Vorige maand schreven we over het onbillijk zwaar drukken van een relatiebeding. In dit nieuwsbericht leest u hoe het anders kan uitpakken, zoals bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. In deze zaak gi...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen