nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Referenties en eigen onderzoek naar sollicitanten
28 June 2019

Referenties en eigen onderzoek naar sollicitanten

Eerder schreef Maarten een artikel over de privacyregels tijdens een sollicitatieprocedure. Hierin kwam onder andere aan bod wat de bewaartermijnen zijn van de verstrekte gegevens van sollicitanten. M...
Vrijwilliger of werknemer?
28 June 2019

Vrijwilliger of werknemer?

In de nieuwe NOVO YouTube film beantwoordt Maarten de vraag "Wanneer is iemand werknemer of vrijwilliger?"
Extra aanwijzingen bij disfunctioneren
25 June 2019

Extra aanwijzingen bij disfunctioneren

De Hoge Raad vult de aanwijzingen voor een ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren (d-grond) aan. Er moet gekeken worden naar de omstandigheden van het geval waaronder de a...
Verschil managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst
14 June 2019

Verschil managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Een managementovereenkomst kan worden gezien als een overeenkomst van opdracht. Een persoon of bedrijf verricht werkzaamheden voor - maar niet onder gezag van - een andere persoon of bedrijf tegen een...
Relaties op de werkvloer
07 June 2019

Relaties op de werkvloer

Relaties op de werkvloer Relaties op de werkvloer zorgen in bepaalde functies voor belangenverstrengeling en ongewenste situaties. Onderstaande zaak is er een voorbeeld van, waarbij man en vrouw bi...
Drugs- en alcoholtesten
31 May 2019

Drugs- en alcoholtesten

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Lawrence over drugs- en alcoholtesten.
Situatieve arbeidsongeschiktheid en recht op loon
22 May 2019

Situatieve arbeidsongeschiktheid en recht op loon

Wanneer een werknemer als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten niet in staat acht zijn werkzaamheden te verrichten, terwijl er ...
Belangen werkgever of privacy werknemer?
22 May 2019

Belangen werkgever of privacy werknemer?

Het recht op privacy waar - sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)– nóg meer over gepraat, geprocedeerd en geschreven wordt, staat soms lijnrecht tegenover een a...
Schending geheimhoudingsbeding door advocaat-medewerker?
16 May 2019

Schending geheimhoudingsbeding door advocaat-medewerker?

Een advocaat-medewerker meldde misstanden van haar werkgever bij de Deken en de Raad voor de Rechtsbijstand. De werkgever stelt zich op het standpunt dat er sprake is van schending van het in de arbei...
De transitievergoeding: wijzigingen in berekening
08 May 2019

De transitievergoeding: wijzigingen in berekening

In mijn filmpje van eind april (link) besprak ik hoe de transitievergoeding per 1 januari 2020 gaat wijzigen. Nog even kort de wijzigingen op een rijtje:

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen