nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Is er sprake van een opzegging door werknemer?
31 October 2019

Is er sprake van een opzegging door werknemer?

Wanneer een werknemer niet meer op het werk verschijnt en niets meer van zich laat horen - zelfs niet nadat de loondoorbetaling stop is gezet - kan er dan van worden uitgegaan dat een werknemer de arb...
Ontvangst blijkt ook uit de blauwe vinkjes van Whatsapp
30 October 2019

Ontvangst blijkt ook uit de blauwe vinkjes van Whatsapp

Al langer is er jurisprudentie over of een opzegging of een aanzegging die schriftelijk dient te geschieden, via mail, sms of Whatsapp mocht. Daarover was inmiddels bekend dat dit – meegaand met...
De transitievergoeding toch verschuldigd na overschrijding vervaltermijn
29 October 2019

De transitievergoeding toch verschuldigd na overschrijding vervaltermijn

In mijn eerdere nieuwsbericht over de vervaltermijn en de transitievergoeding berichtte ik dat wanneer een ex-werkgever om wat voor reden dan ook niet de transitievergoeding wilt betalen, de werknemer...
Van wie is de Facebook-pagina
22 October 2019

Van wie is de Facebook-pagina

Je denkt er vaak niet over na, maar wat als je een werknemer vraagt een Facebook-pagina voor je bedrijf aan te maken? Wat als de werknemer dit doet vanuit zijn eigen privé-account? De problemen ontsta...
Wijzigingen per 1 januari 2020: contracten voor bepaalde tijd
02 October 2019

Wijzigingen per 1 januari 2020: contracten voor bepaalde tijd

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Maaike over de wijzigingen per 1 januari 2020 voor contracten voor bepaalde tijd.       Veel kijk- en luisterplezier!
Een blote ontkenning is niet voldoende…
30 September 2019

Een blote ontkenning is niet voldoende…

Werknemer is op 1 maart 2018 in dienst getreden bij werkgever als sociaal werker. Op 17 juni 2019 heeft werkgever mondeling aan werknemer meegedeeld dat twee cliënten een klacht hadden ingediend ov...
Slapende dienstverbanden
19 September 2019

Slapende dienstverbanden

Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ a...
Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden
04 September 2019

Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden

Een kantonrechter onderzoekt bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek onder andere of er sprake is van een opzegverbod. In dit geval is werknemer arbeidsongeschikt wegens ziekte. Omdat de ziekte ...
Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…
30 August 2019

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opze...
Inname van bedrijfseigendommen
30 August 2019

Inname van bedrijfseigendommen

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing.

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen