nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…
30 August 2019

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opze...
Inname van bedrijfseigendommen
30 August 2019

Inname van bedrijfseigendommen

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing.
Nadere eisen aan een studiekostenbeding
27 August 2019

Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Het studiekostenbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer dat werknemer binnen een bepaalde periode studiekosten die de werkgever heeft betaald, of het loon dat de werkgever heeft doorbetaa...
Vingerscanautorisatiesysteem Manfield niet AVG-proof
23 August 2019

Vingerscanautorisatiesysteem Manfield niet AVG-proof

Op 12 augustus heeft de Rechtbank te Amsterdam een bijzondere zaak gewezen waarin werkneemster en werkgever samen de Amsterdamse rechter verzochten om een beslissing te nemen over een vingerscanautori...
Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding
16 August 2019

Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding

Het slapend dienstverband is niet nieuw, echter heeft het de laatste tijd veel aandacht gekregen. Er zijn tot op heden weinig zaken waar de rechter de werkgever heeft verplicht om de arbeidsovereenkom...
Ziek, maar ergens ander aan de slag…
31 July 2019

Ziek, maar ergens ander aan de slag…

Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Vanaf dat moment zullen werkgever eén werknemer gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidso...
Calamiteiten en ander kort verzuimverlof
30 July 2019

Calamiteiten en ander kort verzuimverlof

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Aranka over het calamiteiten en kort verzuim verlof.
Gevolgen van een nietige proeftijd
29 July 2019

Gevolgen van een nietige proeftijd

Maaike schreef eerder al over de proeftijd. Wat gebeurt er als er een proeftijd in strijd met de wet wordt afgesproken en er afspraken zijn gemaakt die afhankelijk zijn van die proeftijd? De proeftijd...
Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer
26 July 2019

Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer

Wanneer een werknemer een studie op kosten van werkgever gaat volgen, kunnen partijen een studiekostenovereenkomst afspreken. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over wanneer de studie wordt ...
Tegenvallende cijfers, reorganisatie?
25 July 2019

Tegenvallende cijfers, reorganisatie?

Een reorganisatie kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om een onderneming gezond te kunnen laten voortbestaan. De financiële positie van een bedrijf kan een reden zijn voor het ontslag van een of...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen